دادن

Print Friendly, PDF & Email

روز جهانی دعای پنطیکاست 2023 پروژه مشارکتی بسیاری از وزارتخانه های بین المللی نماز و مأموریت است که توسط International Prayer Connect هماهنگ شده است.

این پروژه ماهیت داوطلبانه دارد، با این حال، در دسترس قرار دادن منابع در سطح جهانی هزینه های قابل توجهی در بر دارد.

ما از هدایایی صرف نظر از هزینه های ثابت تولید و توزیع منابع استقبال می کنیم که می تواند از طریق صفحه هدیه IPC هدایت شود. اینجا.

هر نعمتی

تیم پنطیکاست 2023

crossmenuchevron-down
fa_IRPersian