ផ្តល់ឱ្យ

Print Friendly, PDF & Email

Pentecost 2023 Global Day of Prayer គឺជាគម្រោងភាពជាដៃគូនៃក្រសួងអធិស្ឋាន និងបេសកកម្មអន្តរជាតិជាច្រើន ដែលសម្របសម្រួលដោយ International Prayer Connect ។

គម្រោងនេះគឺមានលក្ខណៈស្ម័គ្រចិត្ដ ប៉ុន្តែមានការចំណាយសំខាន់ៗពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឱ្យធនធានមាននៅទូទាំងពិភពលោក។

យើងនឹងស្វាគមន៍អំណោយមិនថាតូចប៉ុណ្ណាក៏ដោយ ឆ្ពោះទៅរកការចំណាយថេរនៃការផលិត និងចែកចាយធនធាន ដែលអាចត្រូវបានបញ្ជូនតាមរយៈ Giving Page របស់ IPC នៅទីនេះ.

ពរជ័យនីមួយៗ

ក្រុម Pentecost ឆ្នាំ 2023

crossmenuchevron-down
kmKhmer